020 AKME 020 ALTER-AKADEMIA

020 AKME 020 ALTER-AKADEMIA

UPV/EHUko Arte Ederren Fakultateak 50 urte bete ditu ikasturte honetan eta, nahiz eta egoera festetarako ez izan, AKMEtik ez dugu aukera pasatzen utzi nahi eta beste modu batera begiratu nahi diogu erakundeari. Bi urtean behin Akme garatzen den toki horretatik. Barnealdea eta kanpoaldea, curriculuma eta alde ez-ofiziala, aitortua eta aitortu beharrekoa, eta, neurri handi batean, akademikoa eta ez-akademikoa elkartzen diren ildo lauso horretatik.

Oraingo honetan, Akmeren bost hamarkadako ibilbidearen eta zortzi edizioren ondoren, akademiari begiratu nahi diogu inolako gogo historizista, nostalgiko edo lausengatzailerik gabe. Une batzuetan pentsatu nahi dugu zer ez den izan, zer egin zitekeen eta zer beste modu izan zitzakeen. Alter begirada batetik. ALTER-AKADEMIAZ hitz egin nahi dugu.

La Facultad de BBAA de la UPV/EHU cumple este curso 50 años y a pesar de que la situación no está para festejos, desde AKME no queremos dejar pasar la oportunidad y mirar hacia la institución de otra manera. Desde ese lugar donde cada dos años se sitúa AKME. Desde esa línea difusa donde se juntan el dentro y el afuera, lo curricular y lo no-oficial, lo reconocido y lo por-reconocer y en gran medida donde lo académico se encuentra con lo no académico.

En esta ocasión, tras cinco décadas de trayectoria y ocho ediciones de AKME queremos mirar la academia sin ningún tipo de ánimo historicista, nostálgico o adulador. Queremos pensar durante unos momentos lo que no ha sido, lo que quizás se podría haber hecho y qué otras formas posibles habría podido tener … desde una mirada Alter. Queremos hablar de ALTER-ACADEMIA.